h
Logo gebiedscooperatie

De deelgebieden

Op de diverse deelgebieden ondersteunt de Gebiedscoöperatie de initiatieven die ontstaan uit samenwerking tussen betrokkenen. Vanuit de samenleving, van onderop, maar veelal nog niet georganiseerd. Na doorontwikkelen van deze initiatieven, kunnen deze uitgroeien tot een zelfstandige coöperatie en daarmee de juridische status borgen.