h
Logo gebiedscooperatie

Lid worden van een coöperatie ?

Lid worden van een coöperatie is lid worden van een collectief. Via stemrecht bepalen leden van de coöperatie gezamenlijk het beleid en uitvoering. De gedeelde ambities worden omgezet in een breed gedragen doelstelling van de coöperatie. Ieders inbreng hierin is van waarde. Uitvoering is met, door en voor de leden en opbrengsten, of dat nu in geld of andere waarden is, komen de leden ten goede.

lid worden van de energiecoöperatie

Energie Coöperatie Parkstad streeft naar een omgeving met betaalbare en groene energie voor iedereen! Leden krijgen de ruimte om mee te denken over duurzame oplossingen in onze stad en regio. Dit allemaal op basis van een inclusief karakter, waarin iedereen welkom is om deel te nemen.

Lidmaatschap kost per jaar een tientjevieftig! Voor deze kleine bijdrage van € 10,50 kan iedereen profiteren en daarmee onderdeel uitmaken van het collectief met een groot kennisnetwerk dat mensen met elkaar verbindt en sterke of bijzondere allianties kan vormen. Juist door inclusiviteit willen we ook een bijdrage leveren aan de bestrijding van energiearmoede; mensen die het financieel of economisch zwaar hebben en geen mogelijkheid hebben om onderdeel van de energietransitie of klimaataanpak te zijn. We willen dat juist wel bieden!

Van het lidmaatschapsgeld  is € 0,50 bestemd voor het goede doel dat door de leden gezamenlijk bepaald wordt. Zo dragen we allemaal een beetje bij aan een betere wereld. Samen willen we namelijk een mooie stap zetten in de verduurzaming van onze omgeving en het behoud van de toekomst.

Interesse om lid te worden? Vul dan het contactformulier in.

De andere coöperaties

Op dit moment zijn op de andere deelgebieden nog geen coöperaties actief. Zodra deze opgericht zijn, kunt u op deze plaats meer informatie vinden.

Deelname aan de Gebiedscoöperatie staat open voor kleine en grote organisaties bij overheid, ondernemers en maatschappelijke instellingen, die op enige manier raakvlak hebben met de ontwikkeling van het gebied. Meer informatie is op te vragen via het contactformulier.