h

Klimaatcoöperatie

De werkgemeenschap Klimaatcoöperatie Heerlen is samengesteld uit vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, studenten en leerlingen, ondernemers, vakbonden, gemeente en woningcorporaties. Gezamenlijk zijn zij actief en verantwoordelijk voor het programma op het thema klimaat in de breedste zin van het woord. Daarbij worden zoveel mogelijk de burgers betrokken, die geïnteresseerd zijn om ook een bijdrage te leveren. Of dat nu gaat om het verduurzamen van onze energiehuishouding, het schoonhouden van onze leefomgeving, bewustwording creëren over onze voetafdruk op ecologisch gebied, of gewoon om een prettige leefomgeving met sociale cohesie. Alle bijdragen zijn welkom.