h
Energie Coöperatie Parkstad

Energie van de toekomst voor Parkstad

De hele energiehuishouding bevindt zich in een tijd van transitie. Langzaam maar zeker worden bronnen van fossiele brandstoffen afgebouwd en krijgen ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie steeds meer voet aan de grond. Zonnepanelen, windenergie en ontwikkelingen op het gebied van waterstof zorgen voor onze energie van morgen. In Parkstad zijn reeds meerdere initiatieven, veelal coöperatief georganiseerd. De coöperatie beoogt deze met elkaar te verbinden en een intensieve samenwerking aan te gaan, zodat we als gebied samen de uitdagingen van de toekomst aan kunnen.