h
Logo gebiedscooperatie

Naar een samenleving met coöperatieve waarden

Verandering is alleen duurzaam te organiseren vanuit universele, verbindende coöperatieve waarden : eerlijkheid, intensiviteit, inclusiviteit, tolerantie en waardering van diversiteit, samenwerking en wederkerigheid, solidariteit en bereidwilligheid om te delen, zonder sociale of geografische begrenzingen. Initiatieven beginnen dan ook eerst als een een werkgemeenschap.

Binnen de Gebiedscoöperatie nemen de werkgemeenschappen (Commons) een speciale positie in. De Common is samengesteld uit diverse partijen, die zich gezamenlijk richten op 1 specifiek thema. Naast de administratieve ondersteuning faciliteert de Gebiedscoöperatie de Common in ontwikkeling en programma en geeft daarmee de Common een juridische status. Een Common kan op termijn uitgroeien tot een volwaardige zelfstandige coöperatie. De Gebiedscoöperatie Parkstad is daarmee de verbindende organisatie die samen met bestaande en nieuw op te richten coöperaties een gezamenlijk gedachtegoed wil uitdragen, zonder de eigen identiteit tekort te doen.