h
Logo gebiedscooperatie

Naar een samenleving met coöperatieve waarden

Verandering is alleen duurzaam te organiseren vanuit universele, verbindende coöperatieve waarden : eerlijkheid, intensiviteit, inclusiviteit, tolerantie en waardering van diversiteit, samenwerking en wederkerigheid, solidariteit en bereidwilligheid om te delen, zonder sociale of geografische begrenzingen. De Gebiedscoöperatie Parkstad is de verbindende organisatie die samen met bestaande en nieuw op te richten coöperaties dit gedachtegoed wil uitdragen, zonder de eigen identiteit tekort te doen.