h

de nieuwe energie van heerlen|samen

energiecoöperatie heerlen|samen is een initiatief van jonge, dynamische en energieke inwoners van onze stad. Vooral deze generatie en toekomstige generaties gaat de omslag naar duurzame energie aan. Samen met de inwoners willen zij bouwen aan een groene, eerlijke en rechtvaardige energiehuishouding, die bereikbaar is voor iedereen en waarbij de ambities door de leden gedragen worden.

ga ook om naar OM

alle door OM|energie geleverde stroom is 100% Nederlands opgewekte stroom. De leden van de coöperaties dragen bij aan het collectief.  Gebruik en opwek van stroom is dan ook vóór en dóór de leden. Doe ook mee met ons collectief en ga voor volledig NL groene stroom. Kijk voor meer informatie op  OM|energie