h
Logo gebiedscooperatie

Ambities

Zonnepanelen leveren een groot deel van het jaar groene energie waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de leden. Daarnaast wil de coöperatie deze opbrengsten ook (deels) gebruiken voor de ondersteuning van de ambities op het gebied van energiebesparing, sociale duurzaamheid en bestrijding van energiearmoede.