h
Logo gebiedscooperatie

Eerste plaatsing

De coöperatie streeft ernaar om binnen afzienbare tijd de eerste 700 panelen te plaatsen. Dankzij medewerking van betrokken partijen zijn plannen hiervoor in een vergevorderd stadium. Wilt u weten wat de voorwaarden voor deelname zijn en of dit ook voor u interessant is, vul dan het contactformulier in.