h
Logo gebiedscooperatie

Een collectief leerproces

Een verandering naar een coöperatieve samenleving is een groot leerproces, waarbij ook het Ieren zelf vernieuwing nodig heeft met aandacht voor een veelheid aan leervormen naast het klassieke onderzoek en onderwijs: Ieren door voorbeeld, leermeester en gezelprincipes, kennisuitwisselingen, experimenteren (inclusief fouten maken) en hierop persoonlijk en gezamenlijk te reflecteren: kleinschalig, regionaal en massaal.